Dla dewelopera

Balustrady służą do ochrony przed niebezpieczeństwem upadku w pustą przestrzeń osób stojących lub poruszających się na schodach, w pobliżu krawędzi zmian poziomu podłogi albo nagłych uskoków. Przeznaczone są do zabezpieczania balkonów, loggii, tarasów, korytarzy, klatek schodowych, portfenetrów lub krużganków oraz pochylni budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

Jednym z często stosowanych rodzajów balustrad są przeszklone balustrady pełne tzn. posiadające wypełnienie w postaci tafli szkła bezpiecznego lub płyty z polimetakrylanu metylu (PMMA).

Przepisy dotyczące konstruowania balustrad ustalił w drodze rozporządzenia Minister Infrastruktury 12 kwietnia 2002 roku wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie to szczegółowo określa warunki techniczne budynków dopuszczonych do użytku. a zawarty w nim dział VII warunki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.
Obowiązek montowania balustrad. Według wymienionego powyżej rozporządzenia, balustrady powinny być zamontowane przy schodach lub podjazdach, wtedy, gdy ich wysokość przekracza 50 centymetrów. Ponadto w budynkach użyteczności publicznej balustrady oraz poręcze powinny być zamontowane tak, by można z nich było korzystać z obu stron klatki schodowej. Jeśli schody są szersze niż 4 metry, na środku powinna być zamontowana także balustrada lub poręcz dodatkowa. Wszystkie projektowane balustrady powinny spełniać rygorystyczne normy technologiczne i montażowe określone w Polskich Normach.


Wysokość poręczy, prześwity i otwory balustrad. Rozporządzenie określa również dopuszczalną wysokość oraz wielkość prześwitów dla domów jednorodzinnych jak i dla budynków użyteczności publicznej takich jak bloki, szkoły i przedszkola. W przypadku konstruowania balustrad w domach jednorodzinnych jej minimalna wysokość mierzona od góry poręczy powinna wynosić 90 centymetrów. Natomiast w budynkach użyteczności publicznej, szkołach, ośrodkach zdrowia poręcz powinna mieć co najmniej 110 cm wysokości, a maksymalny prześwit pomiędzy poszczególnymi szczebelkami balustrady nie może być większy niż 12 centymetrów. W domach jednorodzinnych przepisy nie regulują maksymalnej szerokości pomiędzy poszczególnymi szczebelkami. Jeśli z balustrad mają korzystać osoby niepełnosprawne powinny być one zamocowane po obu stronach schodów lub podjazdów na wysokości 75 i 90 centymetrów.

Bezpieczeństwo. W miejscach, w których mają przebywać dzieci takich jak szkolne korytarze balustrady powinny być skonstruowane tak, by uniemożliwiały dzieciom wspinanie oraz zsuwanie się po nich. Poręcze przy schodach i pochylniach według przepisów, muszą być zamocowane w odległości minimum 5 centymetrów od ściany, do której zostały zamocowane. Ponadto powinny być one o 30 centymetrów przedłużone na początku i na końcu i zakończone tak, aby gwarantowały bezpieczne użytkowanie. Nie mogą one mieć ostrych kantów czy niebezpiecznych wykończeń. Powinny one chronić wszystkie osoby, które je użytkują przed wypadnięciem.

Partnerzy

 

 

 


MASZ PYTANIA ? DZWOŃ

 

 

+48 784 903 344


lub +48 22 243 03 91 

 

 

 

 

Oferta

Oprócz odporności na korozję, (Wykonane z tzw. "kwasówki") najczęściej wymienianym argumentem przemawiającym za wyborem balustrad nierdzewnych jest ich nowoczesny i atrakcyjny wygląd. 

Kontakt

home2Popularna 16/8

02-495 Warszawa Włochy

+48 784 903 344

escadaschody@wp.pl
escadaschody-biuro@wp.pl

 

    

Wykonanie: Strony internetowe Warszawa by mizzo.pl